Eget rederi gör oss starka och flexibla i arbete på och nära vatten

Citybanans sänktunnel i Riddarfjärden, förstärkning längs kanalen i Södertälje, Marieholmstunneln under Göta älv i Göteborg – en av våra styrkor är att vi kan ta oss an avancerade projekt på eller nära vattnet. Tack vare vårt rederi och tillgången till ytterligare båtar och pråmar från vår koncern kan vi erbjuda flexibla lösningar där vi bygger från vattnet.