Så arbetar vi med hållbarhet

Vår bransch spelar en stor roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Vi arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling, bland annat genom att alltid välja el från förnybara källor i våra projekt.