Infiltrationsbrunnar

Filterbrunn med förlorat filter är den metod som rekommenderas då tillräckligt vattenförande jordlager finns så som vid kommunala vattentäkter. För att grundvattnet ska hålla god kvalitet är det av största vikt att utförandet går rätt till.