Maskiner och verkstad

För att lägga grunden i ditt projekt krävs tillgång till rätt maskiner. ZÜBLIN Scandinavia har en omfattande maskinpark med fokus specialgrundläggningsmaskiner såsom Spontning, borrning och pålning. Via vår koncern får vi tillgång till avancerad maskinell utrustning när det krävs extraordinära maskiner i projektet.