Pågående projekt

Tack vare motiverade medarbetare har Züblin sedan 2005 stått för högsta kvalitet på den svenska marknaden när det gäller ingenjörskap.

Pågående Projekt

Referensobjekt

Marieholmstunneln
Marieholmstunneln

[ ]

Mälarprojektet - delen Södertälje kanal och sluss
Mälarprojektet - delen Södertälje kanal och sluss

[ ]

Trafikplats Akalla, Förbifart Stockholm
Trafikplats Akalla, Förbifart Stockholm

[ ]

Fiskvandringsväg - Asptrappan i Uppsala
Fiskvandringsväg - Asptrappan i Uppsala

[ ]

Stålspont Nacksta, Sundsvall
Stålspont Nacksta, Sundsvall

[ ]

Värtan
Värtan

[ ]

Påseglingsskydd - Gröndal
Påseglingsskydd - Gröndal

[ ]

Söderströmstunneln - Citybanan Stockholm
Söderströmstunneln - Citybanan Stockholm

[ ]

Årsta spårområde
Årsta spårområde

[ ]

Järnvägstunneln Värtabanan i Hagastaden
Järnvägstunneln Värtabanan i Hagastaden

[ ]

Garpenberg 4.0 Rymningsborrning
Garpenberg 4.0 Rymningsborrning

[ ]

Albysjön - Pipe Express
Albysjön - Pipe Express

[ ]

NL31, Berg-och betongtunnlar Bellevue
NL31, Berg-och betongtunnlar Bellevue

[ ]