Pålvägg Mölndalsån

ZÜBLIN Scandinavia är på plats för att bygga de starka väggarna som behövs för att hålla jordmassorna på plats i stråket där Västlänkens tågtunnel ska gjutas och en akvedukt ska byggas.