Pålningsarbete, ny bussdepå i Tomteboda

En ny bussdepå byggs i Tomteboda, på uppdrag åt Trafikförvaltningen. HENT har anlitat Züblin Scandinavia för att installera 800 pålar till bussdepåns grund. Pålningsarbetet blev klart i november 2019 och det sista arbetet med stagsättning gjordes färdigt i början av januari 2020.