Fiskvandringsväg - Asptrappan i Uppsala

Züblin fick det ärofyllda uppdraget att anlägga en fiskvandringstrappa för Upplands landskapsfisk, Aspen, vilken uppfördes vid Ulva kvarn i Uppsala.