Södermalmstunneln

Citybanan är en tvåspårig järnväg i en cirka sex kilometer lång tunnel mellan Stockholms södra och Tomteboda. Södermalmstunneln sträcker sig från Södermälarstrand till Fatbursparken. Tunneln består av ca 570 m tunnel för dubbelspår, 500 m servicetunnel och en 260 m lång tillfartstunnel.