Marieholmstunneln

Marieholmstunneln syftar till att överbrygga den barriär som Göta älv utgör och de kapacitetsproblem som idag finns i Tingstadstunneln.