Järnvägsbro över Årsta spårområde

Projektet omfattar en 1.4 km lång järnvägsbro som korsar Årsta spårområde fram till Årstabron, sträcker sig över befintliga vägar och spår och är en del av Citybanan.