Stora projekt

Stora infrastrukturprojekt med sina många gränssnitt mellan olika entreprenörer innebär en enorm samordningskostnad för kunden tillsammans med motsvarande risker.
Att överlåta hela arbetet till ett företag är en ekonomisk och praktisk lösning.

Marieholmstunneln - ny förbindelse under Göta älv i Göteborg
Marieholmstunneln - ny förbindelse under Göta älv i Göteborg

[ ]

Värtan
Värtan

[ ]

Söderströmstunneln - Citybanan Stockholm
Söderströmstunneln - Citybanan Stockholm

[ ]

Södermalmstunneln
Södermalmstunneln

[ ]