Stödkonstruktioner

Stödkonstruktioner används vid schakt i svåra jordförhållanden och vid schakt under grundvattenytan vid olika bygg- och anläggningsarbeten, som hus, vägar och järnvägar.

Tätspont
Tätspont

[ ]

Berlinerspont
Berlinerspont

[ ]

Rörpålevägg
Rörpålevägg

[ ]

Sekantpålar
Sekantpålar

[ ]

Slitsmur – lämpligt i tätbebyggd miljö
Slitsmur – lämpligt i tätbebyggd miljö

[ ]