Gång- och cykelväg Spånga

När den nya gång- och cykeltunneln under järnvägen, mellan Skogsängsvägen och Bromstensvägen ska byggas är ZÜBLIN Scandinavia på plats och gör förarbetet.