FSE309 Trafikplats Lovö

FSE309 Trafikplats Lovö ligger mitt i ett mycket känsligt natur- och kulturhistoriskt område. Trafikplats Lovö fungerar som en anslutning mellan Förbifart Stockholms tunnelramper och yt-vägnätet på Ekerö/Lovö via den befintliga Ekerövägen (Väg 261).