Förankringar

Förankringsstag kan utföras som linstag eller stångstag, stångstag finns som massiva stag och självborrande ”ihåliga” stag. De kan användas som temporära eller permanenta förankringar för att överföra stora dragkrafter till jord eller berg.