Påseglingsskydd - Gröndal

För att skydda Gröndalsbron från påsegling och på så vis minska risken för skador på bropelare vid påsegling beslutade Trafikverket att bygga ett ledverk. Ledverket utformades med två stycken cirka 170 meter långa betongbalkar strax ovanför vattenytan på snedslagna stålrörspålar. Betongbalken är cirka 4 meter bred och cirka 1,5 meter hög.