Söderströmstunneln - Citybanan Stockholm

Citybanan är en cirka sex kilometer lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad. Förbindelsen har dubbla spår samt en service- och räddningstunnel och är avsedd för Stockholms pendeltåg. Tunneln går från Stockholm södra till Tomteboda och får två nya underjordisk stationer.