Värtan

Muddring, pålgrundläggning och anläggningskonstruktioner för en ny pir samt renovering av befintlig kaj. Det ingick i projektet som Züblin Scandinavia utförde på uppdrag av Fortum Värme.